Psikoteknik Raporunun Geçerlilik Süresi

Psikoteknik belgesi kişinin araç kullanırken psikolojik olarak kendisine ve çevreye zarar vermemesi için;
Ruhsal ve fiziksel olarak engeli olmadığının tespit edilmesi için psikolog ve psikiyatır tarafından yapılan muayenedir.
Psikoteknik testleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı Özel Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri'nde yetkilendirilmiş Psikologlar tarafından yapılır.
Psikoteknik Belgesi testi sonucu olumlu veya olumsuz fark etmez psikiyatır tarafından aday muayene edilir.
Test sonucunda adayın raporu psikolog ve psikiyatır tarafından onaylanır.
Aday onaylı raporları 5 yıl saklamak zorundadır.
 
 

Psikoteknik raporu alan ticari araç sürücüleri almış oldukları psikoteknik raporu  5 (beş) yıl süre ile geçerlidir. Bu süre dolduktan sonra tekrar bu rapordan almaları gerekmektedir. Merkezimizden psikoteknik raporu alan sürücülerin rapor tarihi dolmadan 15 gün önceden hatırlatma yapılmaktadır.